dne 4.8.2005

dne 5.8.2005

dne 6.8.2005

Počet fotografií: 172
Počet fotografií: 281
Počet fotografií: 99

Program ...

CD obsahuje 552 fotografií. Plná velikost obrázku je 3072 x 2048 obrazových bodů (pixelů). Tato velikost je dostatečná pro zhotovení tisku do velikosti A3 (při 300 obr.bodů na palec), nebo papírové fotografie do velikosti 30 x 40 cm.

Návod k používání CD

Toto CD se automaticky spouští po vložení do mechaniky CD-ROM. Pokud tomu tak není, je pravděpodně tato funkce v systému vypnuta.
Po otevření úvodní stránky se objeví náhledy prvních stran každého dne 4. - 6.8.2005
.
Klikněte na některý z nich a dostanete se na první stranu náhledů.
Další klik na jednotlivý snímek otevře větší náhled do celého monitoru (optimalizováno pro 1280 x 1024).
Zpět se dostanete kliknutím na snímek.
Pohybovat se můžete odkazy vpřed (>>), zpět (<<) nebo číslem strany hromadných náhledů.
U každého náhledu je vpravo dole odkaz na plnou velikost fotografie. Plná velikost se otevře do nového okna.
Pokud chcete přejít na jiný den, klikněte na první straně náhledů vlevo na odkaz Úvod.

Prohlížení můžete ukončit zavřením prohlížeče nebo vyjmutím CD z mechaniky. 

(c) 2005 SAFO revize 10.8.2005